ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΛΟ ...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΛΟ ...

& : (gender mainstreaming) . (European citizenship) 2010 ......

......

. , , ( , , , ). , , , . , , , . . , . , , , ,

, , . , , , , , , , , , , - (, 2007). , -. , , , , . , 2006-2010 6 , :

, , , [gender mainstreaming]. gender mainstreaming]. , , (Verloo

and Pantelidou Maloutas, 200_). Bacci, (1999), (gender mainstreaming) . , , , . , . . , .. (http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ c11200_el.htm) . ,

: , , , . , . , / , . . , .

, " " " , . , 13 30 . .. (2000-2007). , . .., , . , . , , .

( ) . , . , ( , , ) , . , , Emile Durkheim, Marcel Mauss George Gurvitch. , . :

, . , , , , 90, . , , , , (Vincent, Laurin, 1998). ). Haste : , , , , (Haste, 200_, . 238). )

. , .. . . , , . , , . , , , . , ( ) , ( 30 ).

. , . , ( ) , ( ). , . , , . . , , , (Mason, 1996). -

(focus-groups) . . . , . , . , . , , (Bryman, 2001).

. : ; ; ; ; ;

; ; ; ; ; , , , , , , . . : : ;

: - ; ; ; ; - ; ; - ; ; ; ; - / (.. / , / ); ; , ; - ; ; ; - ; (, /, , , ;). ; : ; ; : - ; ; - ;

; ; ; ; - ; - ; , ; / ; (); - ; . ; - ; ; - ; : : - /; ; ; - ; (.. , , ) - ; , ; ; ; - ;

( ) ; - ( ) ; (, ). ; ; ; : ; . : - ; - ; ; - ; ; ; ; - , ; ; ; ; - /; / ; - ; ; ; / ; ; - ; ; - ; - ; ;

: ; ; : - ; - , ( , ); - / , ; - ; : / /; : - ; ; - ( / ) ; ; - , , ; ;

- ; ; - ; (focus groups) (, 1997) , , - . , focus groups . , (, 2001). . , 24-30 , .

( ). , 1_ 30 . , / : , , , 1 , , - - . , , . , . , , , , , , , , , , , . , , (), . , , . . . (focus groups).

(Focus group). 1-2 , . / , . . . . , . ( ) ). , , . , , , . . , . ,

. . . . / , . - , . . Kalve (1996) , . . , , - , .

, , , . . , , Bryman (2001). , , , . . , . . (2007), , . , .

, . , , , / . , , . , . , , & . , , . . , , , . ,

, , . , . , . / . . , , , . . , , , , . , , () , . / (24 30 ) / . / . , .

, . , , , & , . , , . . . , . . , . , . , , . .

, , , . . , . . , . , . , . . , .

( , ) . , . ( , ) . , , . , . , . , , . , . . () 198). 3 : , . (1997)

. 1990 V.PRC (1997 & 1999) , (1994) & .. 2000 (2003) (2003) 2003. , , (2000-2007 & 2007-2013). , () (1999-2008). ) , , , , , , , , .. . , ..Equal . Progress (gender mainstreaming). . ,

. / / , . . . , ,, , . , () (1999-2008). ) , , , , , , , , .. . , ..Equal . Progress (gender mainstreaming). . , . / / , .

. . , ,, , . . , . (24-30 ) , . , . , , , . .

Bacchi, C.L. (1996). The politics of affirmative action: "women", equality and category politics. London : Sage. Bock, G., and Thane, P., eds. (1991). Maternity and gender policies. Women and the rise of the European Welfare states, 18). 8). 0s-19_0s. London: Routledge. Bourdieu,P. (1979/1999). , , . Bryson, V. (200_). , . Bryman, A. (2001) Social Research Methods , Oxford : Oxford University Press Canto - Sperber, M. (2004). . , . Certeau de, M., (198). 4). The Practice of Everyday Life, California, University of California Press.

Cohen, L & Manion, L.(1994) , : Hobson B., Lewis J., Siim B. (2004). Introduction: Contested concepts in gender and social politics in Hobson B., Lewis J., Siim B, eds. Contested Concepts in Gender and Social Politics. London: Edwar Elgar Publishing . Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousands Oaks : Sage, pp. 133-13_ Lister R. (1997). Citizenship: Feminist perspectives. London: Palgrave May, T. (2002) qualitative research in action. London: Sage Parker, S. (1976). The sociology of leisure, Great Britain. Clarke, Doble & Brendon ltd Pateman, C. (198). 8). ). The sexual contract. Cambridge: Polity Press. Shisholm L. & Chovacheva S., (2002).Exploring the European Youth Mosaic. The Social Situation of Young People in Europe, ,Council of Europe Publishing, , . (2007). : , . , . (2003). , ( . ) / V.PRC, (2000). . , (1997-1999), , . , . (1998). ). . . : -, . (.) (1998). ). . : . - , . & , . (.) (2007). : . Gutenberg, (2003) 2003, , ( . ) / ,(1999). , , , . , , , Education & Culture DC, Youth in Action Programme , ., -, ., , . & , . (2000). , . - , ( ). , .. , . , . (2003) , , , . (2002). , :

, (2009). , , . ( 21-23) , . (2007). : . , . , . (199_). . , , . , . (2008). ). . , . , . (2008). ). : (1979-200_). , . . , (1997). . , , . -, . (2002). : . , .. , . (2004). . , - . (1999). : . : , , . , . (2007). . , . , . (1991). , , , , .(1997). . . : .

Baron, St., Riddell, S. & Wilson, A. (1999). The Secret of Eternal Youth: identity, risk and learning difficulties, British Journal of Sociology of Education, . 20, . 4, . 48). 3-499. Beck, O. & Kelly, P. (2000).Youth as an Artefact of Expertise: Problematizing the Practice of Youth Studies in an Age of Uncertainty, Journal of Youth Studies, . 3, . 3, . 301-31_. Giroux, H. A. (2003). Youth, Higher Education, and the Crisis of Public Time: Educated Hope and the Possibility of a Democratic Future, Social Identities, . 9, . 2, . 141-168). . Giroux, H. A. Cohen, P. & Ainley, P. (2000). In the Country of the Blind?: Youth Studies and Cultural Studies in Britain, Journal of Youth Studies, . 3, . 1, . 79-9_ Glover, T., Bates, N., (2006) Recapturing a sense of neighborhood since lost: Nostalgia and the formation of first String, a community Team Inc., Leisure studies , vol.25, No 3, pp329-351

Kelly, P. (2001). Youth at Risk: Processes of Individualisation and Responsibilisation in the Risk Society, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, . 22, . 1, . 23-33. Lister, R. (1997). Citizenship: Feminist perspectives. London: Palgrave Lombardo, E. (2003). EU gender policy European Journal of Women's Studies. Vol. 10. No. 2. . 1_9-18). 0 Meier, P., Lombardo, E., Bustelo, M. and Pantelidou Maloutas, M. (200_). Gender Mainstreaming and the Benchmarking Fallacy of Women in Political Decision Making. The Greek Review of Social Research. 117. . . 3_-61. Myers, M. (2000). Qualitative research and the generalizability question : Standing firm with Proteus, The Qualitative Report, Vol 4 Pascal, G. and Lewis, J. (2004). Emerging Gender Regimes and Policies for Gender Equality in a Wider Europe Journal of Social Policy. Vol. 33. No. 3. . 373-394. Raffo, C. & Reeves, M, (2000), Youth Transitions and Social Exclusion: Developments in Social Capital Theory, Journal of Youth Studies, . 3, . 2, . 147-166. Roberts, O., Kelly P., Van Gillies,. (2000). Young People and Family Life: Analysing and Comparing Disciplinary Discourses, Journal of Youth Studies, . 3, . 2, , . 211-228). . Rojek,C.(200_). An outline of the action approach to leisure studies, Leisure studies, Vol. 24, No 1, pp13-2_ Smith, E. (1999). The Effects of Investments in the Social Capital of Youth on Political and Civic Behavior in Young Adulthood: A Longitudinal Analysis, Political Psychology, . 20, . 3, . __3-_8). 0 Stratigaki, M. (200_) Gender Mainstreaming versus Positive Action: An Ongoing Conflict in EU Gender and Equality Policy. European Journal of Womens Studies Vol. 12 (2). . 16_-18). 6. Verloo, M. (200_) Mainstreaming Gender Equality in Europe: A Critical Frame Analysis Approach, The Greek Review of Social Research, 117, , . 11-34 Wallace, C. (2003). Introduction: Youth and Politics, Journal of Youth Studies, . 6, . 3, . 243-24_. , N. & , A. (2000). . , , . 16, . 34-71.

, X., , A,, , ., , ., , ., , . (198). _). : , , , . _7, . 8). 3-144 , . , , (1998). ). , , . 11, . _4-98). . Hageman- White, C. (2002). Violence against women in the European context Griffin, G. and Braidotti, R. (2002). Thinking Differently. A Reader in European Womens Studies. London and New York: Zed Books. . 239-2_1

Hall, S. (1992). Introduction: Who Needs Identity, Hall, S. & de Gay, P.(.) (1996). Questions of Cultural Identity, , Sage, Ulrich, Beck. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity, , Sage. Hobson, B., Lewis, J., Siim, B. (2004). Introduction: Contested concepts in gender and social politics in Hobson, B., Lewis, J., Siim, B, eds. (2004).Contested Concepts in Gender and Social Politics. London: Edwar Elgar Publishing Holland, S. (1993). : . . . -. (.), (2007). (. 24_-28). 4), : De Gouges, O. (198). 1). , . , (199_). , , . Koffman, E. and Sales, R. (1996). The geography of gender and welfare in Europe Dolors, Garcia-Ramon, M. and Monk, J., eds.(1996) Women of the European Union: the politics of work and daily life. London: Routledge. . 31-60 Lovenduski, J. (2000). Change in Womens political representation Gender policies in the European Union. Oxford: Peter Lang. . 8). 7-10_. Mouffe, Ch. (1992). Feminism, citizenship and radical democratic politics Butler J. and Scott J.W. eds. (1992).Feminists theorize the political. London: Routledge. . 369-38). 4. Rossili, . (2000). Introduction: The European Unions gender policies Gender policies in the European Union. Oxford: Peter Lang. . 1-23. -, I. (198). 3). , , . , . (198). 6). , , . 61, 198). 6, . 3-29. , . (2009) , , .

, . (2003). , , , ., , ., , . ., . : http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/%CE%A6%CF%8). D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE %B9_%CE%B_%CF%8). _%CF%8). 1%CF%8). 9%CF%8). 0%CE%B1%CF%8). A%CE%BA%CE%AD%CF%8). 2_%CF %8). 0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%8). 4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF %8). 2#.CE.9_.CE.BE.CE.AD.CE.BB.CE.B9.C ( 20/3/2010) http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%8). 4%CE%B9%CE %BA%CE%AD%CF%8). 2_%CF%8). 4%CF%8). 9%CE%BD_%CF%8). 6%CF%8). D%CE%BB%CF%8). 9%CE %BD#.CE.A6.CE.B_.CE.BC.CE.B9.CE.BD.CE.B9.CF. ( 20/3/2010)

UN Office of the special adviser on gender issues and the advancement of women (2002) Gender Mainstreaming: An overview http://www.un.org/womenwatch/daw/public/publications.htm ( 30/3/2010) European Union (1997) The Treaty of Amsterdam amending the treaty of the European Union the treaties establishing the European communities and some related acts http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty .pdf ( 30/3/2010) EU (1997) The Treaty of Amsterdam amending the treaty of the European Union the treaties establishing the European communities and some related acts http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf ( 30/3/2010) European Commission (200_) Equality between women and men in the European Union at http://ec.europa.eu /employment_social/publications/2004/ke6304949_en.pdf ( 30/3/2010) European Commission (2006) A Roadmap for equality between women and men 2006-2010. Communication from the Commission http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/ke720__96_en.pdf ( 30/3/2010) European Commission (2007) Gender Equality Law in the European Union http://ec.europa.eu /employment_social/publications/2007/ke78). 07349_en.pdf ( 30/3/2010) European Commission (2008). ) Employment, social affairs and equal opportunities: women and men in decision making http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm ( 30/3/2010)

http://europa.eu/scadplus/leg/el/s02310.htm ( 30/3/2010) http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/%CE%A6%CF%8). D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B_%CF %8). _%CF%8). 1%CF%8). 9%CF%8). 0%CE%B1%CF%8). A%CE%BA%CE%AD%CF%8). 2_%CF%8). 0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF %8). 4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%8). 2#.CE.9_.CE.BE.CE.AD.CE.BB.CE.B9.C ( 20/3/2010) http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12_33_el.htm ( 30/3/2010) http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/l14172_el.htm ( 30/3/2010) http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/l14171_el.htm ( 30/3/2010) http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/BGKNGE/Better_Understanding ( 24/3/2010) http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc40_en.htm ( 30/3/2010) http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/Information_2008). ( 24/3/2010) http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc26_en.htm ( 30/3/2010) http://www.salto-youth.net/download/18). 30 ( 240/3/2010) http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/index.html ( 30/3/2010) http://www.infoyouth.org/UDIP/index.htm ( 24/3/2010) http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/other_reports/en/handbook_gender.pdf ( 24/3/2010) UN Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) : http://www.un-instraw.org/en/index.html ( 27/3/2010) UNECE Gender Statistics Database - detailed data series: http://w3.unece.org/stat/gender.asp ( 27/3/2010) Website of the European Commission on gender equality: http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html ( 28). /3/2010) Annual Reports on Equal Opportunities for Women and Men in the European Union:http://ec.europa.eu/employment_social/equ_opp /report_en.html ( 28). /3/2010) European Parliament FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality: http://www.europarl.europa.eu/committees/femm

_home_en.htm ( 26/3/2010) Network of Legal Experts on the application of Community Law on Equality Between Women and Men: http://ec.europa.eu /employment_social/equ_opp/rights/experts_en.html( 27/3/2010) EU Anti-discrimination policies: http://www.stop-discrimination.info/index.php?fran ( 28). /3/2010) European Network of Women's Resource Centres: http://www.women.eu.com ( 27/3/2010) European Parliament Legislative Observatory: http://www2.europarl.eu.int/oeil/index.jsp ( 29/3/2010) Council of Europe's web site dedicated to equality between women and men: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/ ( 30/3/2010) United Nations Womenwatch (resources on gender equality): http://www.un.org/womenwatch/ ( 28). /3/2010) UN platform on Women, Peace and Security: http://www.womenwarpeace.org/ ( 30/3/2010) UNIFEM: http://www.unifem.org/ ( 30/3/2010)

United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women Women: ( 24/3/2010)

http://www.un-instraw.org/en/index.html ( 26/3/2010) http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/18). 9.htm ( 24/3/2010) http://www.coe.int/t/dg4/youth/Resources/Forum_21/II_No2_en.asp#TopOfPage ( 26/3/2010) http://ec.europa.eu/youth/archive/doc/studies_en.html ( 20/3/2010) http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-66.htm ( 20/3/2010) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418). ( 20/3/2010) http://www.stop-discrimination.info/index.php?fran ( 22/3/2010 http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/ ( 20/3/2010) http://www.un.org/womenwatch/ ( 20/3/2010) http://www.un.org/womenwatch/ianwge/member_publications/gender_mainstreaming_in_local_authorities.pdf ( 26/3/2010) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418). &langId=en ( 30/3/2010) http://www.genderissues.org.gr/Diotima/cvSITEdiotima.htm ( 20/3/2010) http://www2.ekke.gr/ ( 10/3/2010) http://www.unaoc.org/repository/thematic_youth.pdf ( 18). /3/2010) http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf ( 20/3/2010) http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/r1300__el.htm ( 20/3/2010) http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/general_overview_en.html) ( 20/3/2010) http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm ( 10/3/2010) http://www.who.int/gender/mainstreaming/en/ ( 16/3/2010) http://www.kasoulides.com/index.php?id=3_0 ( 30/3/2010) http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=3708). 1&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ( 30/3/2010) http://www.youthforum.org/en/node/712 ( 21/3/2010) http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/02._Gender_mainstreaming/ ( 23/3/2010)

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do? mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,el&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=478). _28). :cs&page= ( 21/3/2010) http://www.kinisipoliton.gr/UserFiles/File/public/publication7.pdf ( 30/3/2010) http://old.mfa.gr/print/greek/greece/young_people/index.html ( 28). /3/2010) http://www.mavris.gr/374/8). 210-youth1997-99/ ( 29/3/2010) http://www.gsdb.gr/scripts/gr/public.pl?code=16&publ_code=1106 ( 26/3/2010) http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/%CE%A6%CF%8). D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%8). 0%CE%BF%CE %BB%CE%B9%CF%8). 4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B_%CF%8). 0%CE%B9%CF%8). 3%CF%8). 4%CE%AE%CE%BC%CE%B7 ( 30/3/2010) http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/%CE%91%CF%8). 1%CF%8). 7%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8). 3%CE%B_%CE%BB%CE %AF%CE%B4%CE%B1 ( 30/3/2010) http://www.isotita-epeaek.gr/iliko.htm ( 30/3/2010) http://diotima.wizcom.com.gr/default.aspx?Index=4&Id=4_&LangId=1 ( 30/3/2010)

Recently Viewed Presentations

 • IRONY - Grade

  IRONY - Grade

  3 kinds of . irony. Verbal. Dramatic. Situational. Verbal Irony. A contrast between what is said and what is actually meant . Sarcasm. Example: When it is a dark, gloomy, rainy, day and someone says, "Wow, what a gorgeous day!"...
 • The Brain - Our Control Center

  The Brain - Our Control Center

  Dali makes you use both sides of your brain to see his artwork! Crazy! Divisions of the BrainHindbrain . located at the rear base of the skull. Contains the cerebellum, the medulla, pons and reticular formation. regulates most basic life...
 • Overview of Graph Theory - University of Oulu

  Overview of Graph Theory - University of Oulu

  Overview of Graph Theory Ad Hoc Networking Instructor: Carlos Pomalaza-Ráez Fall 2003 University of Oulu, Finland Some applications of Graph Theory Models for communications and electrical networks Models for computer architectures Network optimization models for operations analysis, including scheduling and...
 • Gomer Learning Community: GLC

  Gomer Learning Community: GLC

  Year 6 SATs 2016 Aims of Session To share important information about the SATs To share timetable and example questions To answer any questions about the SATs
 • + Perrys Three Fora Traditional Public Forum Streets,

  + Perrys Three Fora Traditional Public Forum Streets,

  Non-Public Forums. Perry: School mailboxes were non-public forum:. Primary use of boxes was to transmit official school info. Boxes were not by policy held open to general public. Permission to use boxes had to be secured & not granted as...
 • Active Shooter Awareness

  Active Shooter Awareness

  Golf & Utility Cart Safety. PPT-074-02. Bureau of Workers' Compensation . PA Training for Health & Safety (PATHS) When you think of golf cart accidents, you probably think they are few and far between; a freak accident occurrence that shouldn't...
 • A-Z An Historical Survey of Women Artists

  A-Z An Historical Survey of Women Artists

  Photographer of over 3,000 images of people, crafts and landscapes the Appalachian Mountains, using archaic large-format cameras. I was prompted to work slowly, outdoors in limited color. "Jason Reed" 1933, a chair maker from North Carolina, working wood on the...
 • Unit 9: Researching the world of graphic novels and comics

  Unit 9: Researching the world of graphic novels and comics

  Genre and styles (e.g. Japanese, American, British, crime, fantasy, superhero, war) So in basic English… Research two contrasting comic book publishers (what type of publisher are they, when were they established, who owns them, product types they create and their...