BIBLIJA - Iskon Internet

BIBLIJA - Iskon Internet

BIBLIJA ta biblia , gr. = knjiice BIBLOS fenika luka (tvornica papira) 2 Mak 12,9: prvi put itamo da se zbirka hebrejskih svetih knjiga zove TA BIBLIA = KNJIICE (plural i deminut, od milja i potovanja) najprodavanija knjiga svih vremena prva tiskana knjiga

(Gutenberg 1456.) revedena na vie od 2000 jezika godinje se tiska vie od 20 milijuna primjeraka Prevedena djelomino ili u cjelini (otprilike): 576 jezika u Africi 498 jezika u Aziji 325 jezika u Oceaniji 89 jezika u Europi

70 jezika u Sjevernoj Americi 348 jezika u Junoj Americi 3 umjetna jezika a BIBLIJA za je? Tebe BIBLIJA

SVETO PISMO NADAHNUTA BOGODUHA knjiga Bog, AUTOR, govori ljudima po Duhu Svetom SVETA knjiga krana (i idova) KANONSKA knjiga ali i najljepe i najvee djelo svjetske knjievnosti i najdragocjeniji spomenik kulture ovjeanstva.

Michelangelo: STVARANJE (Sikstinska kapela) Michelangelo: STVARANJE (Sikstinska kapel BIBLIJA znak Boje blizine Rije Boja Boje ljubavno pismo ovjeku SRCE, USTA, RIJE, PERO i PISMO ljubavi Boga ovjeku

BIBLIJA (73 knjige) STARI ZAVJET (46 knjiga) NOVI ZAVJET (27 knjiga) Povijest Isusa Krista i Crkve, zajednice kra

Povijest Izraela i njihovog Boga, Jahve Savez (smrt) na kriu Savez na Sinaju KNJIEVNE VRSTE povijesne knjige knjige zakona

Joua, Suci, Knjige o kraljevima, Evanelja, Djela apostolska... Levitski zakonik, Knjiga Brojeva, Ponovljeni zakon pisma Pavlove (13), katolike (7) i poslanica Hebrejima pjesme Psalmi, Pjesma nad pjesmama

proroke knjige Veliki (4) i mali proroci (14), Otkrivenje VRIJEME NASTANKA oko 1000. g. prije Krista 100. poslije Krista BIBLIJSKI JEZICI

Hebrejski Aramejski (Matejevo evanelje, Knjiga proroka Daniela, Knjiga o Ezri) Grki (Novi zavjet - osim Matejeva evanelja, Knjiga Mudrosti i Druga knjiga o Makabejcima) BIBLIJA U BROJKAMA

NAJDUE biblijske knjige PSALMI (150) i Knjiga proroka Izaije (66 poglavlja) NAJKRAE biblijske knjige - Druga Ivanova poslanica (12 redaka) - Trea Ivanova poslanica (15 redaka) - Pavlova poslanica Filemonu (24 retka) ZNA LI...?

Najkrae poglavlje Biblije je? Najdue poglavlje Biblije je? U sredini Biblije je? Psalam 117 Psalam 119 Psalam 118 ... ispred psalma 118 nalazi se 559

poglavlja, iza psalma 118 nalazi se 559 poglavlja. Ukupno je 1118 poglavlja. ... sredinji redak Biblije je Ps 118,8. (nai!) Gdje je sredisnji redak Biblije? 27 KNJIGA NZ-a: 4 EVANELJA (Matej, Marko, Luka, Ivan) DJELA APOSTOLSKA RIMLJANIMA

2 KORINANIMA GALAANIMA EFEANIMA FILIPLJANIMA KOLOANIMA 2 SOLUNJANIMA 2 TIMOTEJU TITU FILEMONU HEBREJIMA JAKOVLJEVA

2 PETROVE 3 IVANOVE JUDINA KNJIGA OTKRIVENJA NOVI ZAVJET POVIJESNE KNJIGE Mt, Mk, Lk, Iv, Dj

POUNE KNJIGE PAVLOVE POSLANICE Rim, 1 i 2 Kor, Gal, Fil, Ef, Kol, 1 i 2 Sol, 1 i 2 Tim, Tit, Flm Poslanica Hebrejima PROROKA KNJIGA Otk

KATOLIKE POSLANICE 1 i 2 Pt, Jak, Jd, 1, 2 i 3 Iv EVANELJA gr. Blagovijest, Radosna vijest IVAN SINOPTICI (simbol: ORAO) MATEJ

(simbol: OVJEK) MARKO (simbol: LAV) LUKA (simbol: VOL) SVIJET DJELA APOSTOLSKIH I

POSLANICA PRIJEVODI BIBLIJE SEPTUAGINTA - grki (LXX, prijevod Sedamdesetorice) VULGATA latinski (ili ITALA) (Jeronim) .. ne postoje izvornici, AUTOGRAFI, nego samo prijevodi, APOGRAFI... postoje i skriveni, nekanonski biblijski spisi APOKRIFI (Evanelje po Tomi i

sl.) NAJBOLJI PRIJEVOD BIBLIJE Pitali su studenta teologije, koji prijevod Biblije smatra najboljim i najtonijim. Bez oklijevanja, odgovorio je: Najbolji je onaj moje majke. Ona ne zna ni grki ni hebrejski, ali njezin kranski ivot bio je za mene najbolji od

svih prijevoda. BIBLIJA ... i Hrvati Petar KATANI: Budim, 1831. Ivan Matija KARI: Be, 1858-1861 Ivan Evanelist ARI: Sarajevo, 19411942 Ljudevit RUPI: Sarajevo, 1961. Bonaventura DUDA Jerko FUAK, Zagreb, 1968., u izdanju Stvarnosti

JERUZALEMSKA BIBLIJA S VELIKIM KOMENTAROM Izvornik: Jeruzalemska biblijska kola i francuski dominikanci 1955. Hrvatsko izdanje uredili: Adalbert REBI, Jerko FUAK, Bonaventura DUDA; prvo izdanje 1994.

POZNATI O BIBLIJI Evanelje je tako lijepo, da bi onaj tko ga je izmislio, kada bi bilo izmiljeno, bio vredniji divljenja nego sami opisani heroji. Rousseau Krist ivi u Crkvi na dva naina: u svetoj hostiji pod prilikama kruha a u Svetom pismu pod koprenom ljudske rijei. Kepler

eli li znati kako treba urediti svoj ivot? Proitaj Govor na gori. U njemu je sadrano sve. Truman UZMI I ITAJ! KAD:

si u tjeskobi proitaj Ivan 14 i Psalam 146. te ljudi ostave - itaj Psalam 27.

si zgrijeio - vidi Psalam 51 i 1 Ivanova 1. si zabrinut - otvori Matej 6,19-34 i Psalam 43. si bolestan Psalam 41 u opasnosti - proitaj Psalam 91. si obeshrabren Izaija 40 ti se Bog ini dalekim - otvori Psalam 139. ti manjka hrabrosti Joua 1,1-9 si zaboravio na Boje blagoslove Psalam 103. treba radost Koloanima 3 ti vjera slabi - vidi Hebrejima 11 si ogoren 1 Korinanima 13

ne zna kamo uloiti novac Mk 10,17-31 si osamljen i boji se - otvori Psalam 23. se osjea odbaen - proitaj Rimljanima 8,31-39. eli mir i odmor - pogledaj Mt 11,25-30. ti se svijet ini veim od Boga - vidi Psalam 90. si potiten - proitaj Psalam 27. treba uputu za rad Psalam 119,11

Recently Viewed Presentations

 • Logical Fallacies

  Logical Fallacies

  You'll need to respond to a counter argument (CA) in your Unit III Papers. Detecting a fallacy in your CA source is one way to effectively respond to it. What are the other two ways to rebut a counter argument?...
 • Strategic Objectives - Rutgers University

  Strategic Objectives - Rutgers University

  Project Timetable. Assess & Survey Stakeholders. Design & Build. Public Exposure & Assess . Finalize. 2010. 2011. 2012. 2013
 • Unit 1 - y3englishyolanda.files.wordpress.com

  Unit 1 - y3englishyolanda.files.wordpress.com

  Vocabulary. Revisionofnumbers. School subjects. Musical instruments. Grammar. focus. I am (not) Good at + ing. I like. He loves / he doesn´tlove. Yo haveto
 • Collaged Landscape

  Collaged Landscape

  (5 points) Composition accurately planned and executed with basic outline of shapes. (15 points) Basic values successfully re-created with use of small pieces of photogram test strips. (15 points) Craftsmanship shows no excess glue, no rough edges sticking up, matte...
 • Horseshoe Crabs - Denton ISD

  Horseshoe Crabs - Denton ISD

  Horseshoe crabs are collected for bleeding, then returned to the wild or sold as bait to fisheries. In 2015, 559,903 crabs were captured. With consideration to the "near threatened" status, the 2016-2017 fishing season quota was limited to 500,000 male...
 • The Case for Competition - World Bank

  The Case for Competition - World Bank

  Anti-Competition Regulations. Example: Optometrists. US: Prices are higher in states in which optometrists cannot include prices in their advertising. Quality was the same. Promotion of competition: US, Ireland, Canada . Series 1 Competition Advertising Competition Restricted 100 Series 2 Competition...
 • Give them what they want: Volunteer Satisfaction & Retention ...

  Give them what they want: Volunteer Satisfaction & Retention ...

  "I want to get more teaching experience before teaching abroad." "We need a teacher every Monday! And Tuesday, Wednesday and Thursday!" "This is my neighborhood, so I really want to help my community and know it better." "José works at...
 • Session 1.1. Welcome and Introduction

  Session 1.1. Welcome and Introduction

  Comité Technique (CT) du CH a approuvétechniquementl'outil pour savaleurajoutéedansl'analyse de l'IAN du CH. 6. Le comité de pilotage du CH, en 2015 a ordonné le comité de technique (CT) du CH de tester l'outil IPC MA dans la région. ......